Info Perkara

Menu info perkara menampilkan Info Perkara Tindak Pidana Umum, Info Perkara Tindak Pidana Khusus, dan Info Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam menu info perkara kita dapat menemukan update info perkara baik perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus, maupun perkara perdata dan tata usaha negara.